Δυο αδερφάδες

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ με διακοσμητικό σχέδιο
Αναγράφεται:
Δρ.1,50
Σφραγίδες:
Ελληνικόν Ωδείον, Ανων Εταιρεία, Αθήναι
Ισαβέλλα Γεδεών
Υπάρχει άλλο ένα αντίτυπο με στίγματα από υγρασία

Δείτε επίσης