Ραστ (Σαν κλείσουνε τα μάτια μου)

PDF cannot be displayed, please update.

Παρτιτούρα του μανέ Ραστ (Σαν κλείσουνε τα μάτια μου) στην εκτέλεση με τον Κώστα Ρούκουνα από τον δίσκο Columbia DG-128. Η παρτιτούρα καθώς και η ανάλυση που ακολουθεί εντάσσονται στη Μουσικολογική ανάλυση - τεκμηρίωση των ηχογραφήσεων του «Ραστ μανέ» του Εικονικού Μουσείου «Αρχείου Κουνάδη» που εκπόνησε ο μουσικολόγος Σπήλιος Κούνας στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Αρχείου Κουνάδη.

Στοιχεία ανάλυσης

Οργανική είσοδος-βιολί: είσοδος η οποία δίνει έμφαση στη Βάση, αρχικά παράγοντας άκουσμα νισαμπούρ και στη συνέχεια με καθοδικές και ανοδικές φράσεις στο πλαίσιο μιας δομής συνημμένων 4χόρδων ραστ εκατέρωθεν της Βάσης, στην οποία πραγματοποιείται και η κατάληξη.
Φωνητική είσοδος: εκτελείται ανοδική κίνηση σε ένα 4χ ραστ από τη Βάση, όπου γίνεται επιστροφή και κατάληξη έπειτα από χαμήλωμα της 3ης βαθμίδας.
1ο και 2ο ημιστίχιο: και τα δύο ημιστίχια αποδίδονται με φράσεις σεγκιά, οι οποίες εκτείνονται έως την 7η βαθμίδα, η οποία εκτελείται ως Φα αναίρεση. Στα επιφωνήματα που ακολουθούν, η πρώτη φράση παράγει ένα περιβάλλον ραστ με χαμηλή 7η βαθμίδα (βαθμίδα ατζέμ), ενώ η δεύτερη φράση εκκινεί από την 5η βαθμίδα με έλξη της υποκείμενης, ανεβαίνει ως την οκτάβα με Φα#, για να κατέλθει, αφού πρώτα χαμηλώσει το Φα, μέχρι τη Βάση όπου πραγματοποιεί κατάληξη.
Οργανικό μέρος-βιολί: πραγματοποιείται καθοδική κίνηση σταδιακά από την οκτάβα προς τη βάση. Ωστόσο διαφοροποιείται από τα μέρη που προηγήθηκαν από τη φωνή, ιδιαίτερα στη μεσαία περιοχή, όπου δεν αναιρεί την 7η βαθμίδα ενώ εκτελεί πιο χαμηλά την 6η βαθμίδα, δημιουργώντας περιβάλλον μαλακού χιτζάζ. Στη συνέχεια καταλήγει στη Βάση με φράσεις ενός καθοδικού ραστ.
2ο ημιστίχιο (επανάληψη):
πραγματοποιείται μετάβαση στην οκτάβα, η οποία γίνεται προσωρινό τονικό κέντρο και εκτελείται ως η κορυφή ενός 4χόρδου ραστ από τη βαθμίδα Νεβά. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτελούνται ατελείς καταλήξεις στην οκτάβα και στην υποκείμενή της, άκουσμα νισαμπούρ στην οκτάβα, ατελής κατάληξη στη βαθμίδα Νεβά και ολοκλήρωση αυτής της ενότητας με εκ νέου κατάληξη στην οκτάβα.
Οργανικό μέρος-βιολί: το βιολί διατηρεί την οκτάβα ως τονικό κέντρο, εκτελώντας φράσεις εκατέρωθεν αυτής στη δομή 4χ ραστ στο Νεβά + 5χ ραστ στην οκτάβα, ενώ παράγεται και το άκουσμα νισαμπούρ στην οκτάβα.
3ο ημιστίχιο: εκτελούνται φράσεις σε περιβάλλον ενός μαλακού χιτζάζ στη βαθμίδα Νεβά.
4ο ημιστίχιο: χαρακτηριστική επιστροφή σε διατονικό περιβάλλον. Από την οκτάβα πραγματοποιείται κάθοδος με χαμηλή 7η (βαθμίδα ατζέμ), με αναίρεση της ύφεσης στην 6η βαθμίδα, φράση η οποία οδηγείται σε ατελή κατάληξη στην 3η, παράγοντας το άκουσμα του σεγκιά. Στη συνέχεια ο ερμηνευτής επιστρέφει στην 5η βαθμίδα, την οποία στηρίζει με έλξη της υποκείμενης, πραγματοποιεί εκ νέου άνοδο στην οκτάβα και έπειτα καθοδική κίνηση στη βάση, όπου το φωνητικό μέρος ολοκληρώνεται με ένα νικρίζ!
Καταληκτικό οργανικό-βιολί:
από την οκτάβα πραγματοποιείται καθοδική κίνηση με χαμηλή 7η (βαθμίδα ατζέμ) προς τη Βάση, όπου η μελωδία καταλήγει, αφού επαναφέρει το περιβάλλον ενός ραστ.

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Χρονολογία έκδοσης:
9/2019-5/2020
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Πρώτες λέξεις:
Σαν κλείσουνε τα μάτια μου κι ετοιμαστεί ο τάφος, τότε θα πάψουν οι καημοί και το δικό μου πάθος
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
KA_Col_DG128_RastManes_partitoura
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Ραστ (Σαν κλείσουνε τα μάτια μου)", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=10814

PDF cannot be displayed, please update.

Παρτιτούρα του μανέ Ραστ (Σαν κλείσουνε τα μάτια μου) στην εκτέλεση με τον Κώστα Ρούκουνα από τον δίσκο Columbia DG-128. Η παρτιτούρα καθώς και η ανάλυση που ακολουθεί εντάσσονται στη Μουσικολογική ανάλυση - τεκμηρίωση των ηχογραφήσεων του «Ραστ μανέ» του Εικονικού Μουσείου «Αρχείου Κουνάδη» που εκπόνησε ο μουσικολόγος Σπήλιος Κούνας στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Αρχείου Κουνάδη.

Στοιχεία ανάλυσης

Οργανική είσοδος-βιολί: είσοδος η οποία δίνει έμφαση στη Βάση, αρχικά παράγοντας άκουσμα νισαμπούρ και στη συνέχεια με καθοδικές και ανοδικές φράσεις στο πλαίσιο μιας δομής συνημμένων 4χόρδων ραστ εκατέρωθεν της Βάσης, στην οποία πραγματοποιείται και η κατάληξη.
Φωνητική είσοδος: εκτελείται ανοδική κίνηση σε ένα 4χ ραστ από τη Βάση, όπου γίνεται επιστροφή και κατάληξη έπειτα από χαμήλωμα της 3ης βαθμίδας.
1ο και 2ο ημιστίχιο: και τα δύο ημιστίχια αποδίδονται με φράσεις σεγκιά, οι οποίες εκτείνονται έως την 7η βαθμίδα, η οποία εκτελείται ως Φα αναίρεση. Στα επιφωνήματα που ακολουθούν, η πρώτη φράση παράγει ένα περιβάλλον ραστ με χαμηλή 7η βαθμίδα (βαθμίδα ατζέμ), ενώ η δεύτερη φράση εκκινεί από την 5η βαθμίδα με έλξη της υποκείμενης, ανεβαίνει ως την οκτάβα με Φα#, για να κατέλθει, αφού πρώτα χαμηλώσει το Φα, μέχρι τη Βάση όπου πραγματοποιεί κατάληξη.
Οργανικό μέρος-βιολί: πραγματοποιείται καθοδική κίνηση σταδιακά από την οκτάβα προς τη βάση. Ωστόσο διαφοροποιείται από τα μέρη που προηγήθηκαν από τη φωνή, ιδιαίτερα στη μεσαία περιοχή, όπου δεν αναιρεί την 7η βαθμίδα ενώ εκτελεί πιο χαμηλά την 6η βαθμίδα, δημιουργώντας περιβάλλον μαλακού χιτζάζ. Στη συνέχεια καταλήγει στη Βάση με φράσεις ενός καθοδικού ραστ.
2ο ημιστίχιο (επανάληψη):
πραγματοποιείται μετάβαση στην οκτάβα, η οποία γίνεται προσωρινό τονικό κέντρο και εκτελείται ως η κορυφή ενός 4χόρδου ραστ από τη βαθμίδα Νεβά. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτελούνται ατελείς καταλήξεις στην οκτάβα και στην υποκείμενή της, άκουσμα νισαμπούρ στην οκτάβα, ατελής κατάληξη στη βαθμίδα Νεβά και ολοκλήρωση αυτής της ενότητας με εκ νέου κατάληξη στην οκτάβα.
Οργανικό μέρος-βιολί: το βιολί διατηρεί την οκτάβα ως τονικό κέντρο, εκτελώντας φράσεις εκατέρωθεν αυτής στη δομή 4χ ραστ στο Νεβά + 5χ ραστ στην οκτάβα, ενώ παράγεται και το άκουσμα νισαμπούρ στην οκτάβα.
3ο ημιστίχιο: εκτελούνται φράσεις σε περιβάλλον ενός μαλακού χιτζάζ στη βαθμίδα Νεβά.
4ο ημιστίχιο: χαρακτηριστική επιστροφή σε διατονικό περιβάλλον. Από την οκτάβα πραγματοποιείται κάθοδος με χαμηλή 7η (βαθμίδα ατζέμ), με αναίρεση της ύφεσης στην 6η βαθμίδα, φράση η οποία οδηγείται σε ατελή κατάληξη στην 3η, παράγοντας το άκουσμα του σεγκιά. Στη συνέχεια ο ερμηνευτής επιστρέφει στην 5η βαθμίδα, την οποία στηρίζει με έλξη της υποκείμενης, πραγματοποιεί εκ νέου άνοδο στην οκτάβα και έπειτα καθοδική κίνηση στη βάση, όπου το φωνητικό μέρος ολοκληρώνεται με ένα νικρίζ!
Καταληκτικό οργανικό-βιολί:
από την οκτάβα πραγματοποιείται καθοδική κίνηση με χαμηλή 7η (βαθμίδα ατζέμ) προς τη Βάση, όπου η μελωδία καταλήγει, αφού επαναφέρει το περιβάλλον ενός ραστ.

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Χρονολογία έκδοσης:
9/2019-5/2020
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Πρώτες λέξεις:
Σαν κλείσουνε τα μάτια μου κι ετοιμαστεί ο τάφος, τότε θα πάψουν οι καημοί και το δικό μου πάθος
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
KA_Col_DG128_RastManes_partitoura
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Ραστ (Σαν κλείσουνε τα μάτια μου)", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=10814

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης