ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Κείμενο Γιώργου Κοκκώνη, Μουσικολόγου, Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)

Νεότερες στρατευμένες συνθέσεις, δημοτικοφανείς, ενίοτε και αστικολαϊκοφανείς. Οι μελωδίες μιμούνται πρότυπα δημοτικών ή αστικών λαϊκών τραγουδιών, ενώ το κείμενο έχει χαρακτήρα προπαγανδιστικό υπέρ της πατρίδας ή του έθνους, συχνά με αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα των οποίων η δράση έχει χαρακτήρα ηρωικό. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται και τραγούδια υπέρ πολιτικών παρατάξεων ή πολιτικών προσώπων, των οποίων οι ιδεολογίες επικαλούνται την πατρίδα.