Δημοτικό Τραγούδι / δημοτικοφανές

Κείμενο Γιώργου Κοκκώνη, Μουσικολόγου, Επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)

Λόγια σύνθεση που μιμείται δομές του δημοτικού τραγουδιού, κυρίως όσον αφορά το ποιητικό κείμενο: μορφή (δεκαπεντασύλλαβος, οκτασύλλαβος κ.ά.), ρυθμό (ιαμβικός, τροχαϊκός), θεματικές (κλέφτικο, ξενιτιάς κ.ά.). Η διάκριση με το δημοτικό είναι ορατή κυρίως στο επίπεδο της γλώσσας και στην εξιδανίκευση ή απλοποίηση των χαρακτηριστικών του λαϊκού πολιτισμού. Η αντίστοιχη τάση στη μουσική είναι σπάνια, ...αφού δύσκολα αντιγράφεται ο αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας του δημοτικού, συνήθως δε περιορίζεται στο επίπεδο της ρυθμολογίας (χρήση κοινών μέτρων, όπως 7/8, 5/8 κ.ά.) και της μελωδικής συγκρότησης, με χρήση στερεότυπων μουσικών φράσεων.

Άλλες συλλογές του δημοτικού τραγουδιού:

Δημοτικό
Λόγια διασκευή δημοτικού