Μη ζητάς καινούργιες αγάπες

PDF cannot be displayed, please update.

Valse hesitation για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται "Το μεγάλο Σουξέ της Οάσεως", Μίχος Μίνως
Στην σελ. 3 φέρει σφραγίδα Ι. Βέλλας
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του εκδότη.

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης