Ίσως με θυμηθείς

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Τρίο Βάμπαρη (ερμηνευτές)
Αναγράφεται: Ζητήσατέ το εις δίσκους, Carmello
Οπισθόφυλλο α/μ με διαφημιστική καταχώρηση των Αφών Τσαούση & Σία (εμπόριο υφασμάτων).

Δείτε επίσης