Έξω βρέχει

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Σούλας Μακρή (ερμηνεύτρια)
Αναγράφεται: δίσκοι His Master's Voice, Μ.[Μίχος] Μίνως
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης