Μόνον εσύ

PDF cannot be displayed, please update.

Tango romance για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Rosita Barrios (ερμηνεύτρια)
Αναγράφεται: "Η μεγάλη επιτυχία της Rosita Barrios στην Όασι", Δομ Βαρδακώστας, Μ. Μίνως
Έντυπη αφιέρωση του συνθέτη και της ερμηνεύτριας
Φέρει σφραγίδα με την υπογραφή του συνθέτη
Οπισθόφυλλο κενό