Ο πόλεμος του βαλς

PDF cannot be displayed, please update.

Βιεννέζικο valse σε μοτίβα του Strauss για φωνή και πιάνο από την Αθηναϊκή Επιθεώρηση "Ρούμπα"
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Μουσικόν Λεύκωμα "Εβδομάδος"
Οπισθόφυλλο α/μ με διαφημιστική καταχώρηση των καταστημάτων "Πανελλήνιος Αγορά"

Δείτε επίσης