Ο στεναγμός της Σμύρνης

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφεται: Δρ.3.50
Έντυπη αφιέρωση: Στο τραγικό ξερίζωμα των Μικρασιατών
Οπισθόφυλλο α/μ με τους στίχους

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης