Χαβάγια

PDF cannot be displayed, please update.

Χαβανέζικο valse για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, ΣΕΤΛΑ, Φρέτσας Ριχ.
Επάνω στα μοτίβα της Παρισινής επιτυχίας "Pourtant" του ιδίου συνθέτου
Έντυπη αφιέρωση: Εις τους χαβαγιστάς της "ΜΑΝΤΡΑΣ"
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση τραγουδιών του Αττίκ σε παρτιτούρες

Δείτε επίσης