Το μόρτικο τραγούδι

PDF cannot be displayed, please update.

Tango Grec για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ (φωτοτυπία) με φωτογραφία του συνθέτη
Αναγράφεται: "Το 'γραψα κατά παράκλησιν του Ε. Δ. Ανδριά που μου 'δωσε και τον πρώτο στίχο: Μ' ένα γλυκύτατο και μόρτικο τραγούδι... Θέμης Νάλτσας", Etab. Typo-Litho. J. D' Andria Constantinople

Δείτε επίσης