Θα νικήσουμε (It' a long long way to Tipperary)

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο
Αναγράφεται: Κ. Παπ., Ριχ. Φρέτσας
Οπισθόφυλλο κενό
Υπάρχει άλλο ένα αντίτυπο που λείπει όμως το δεύτερο φύλλο

Δείτε επίσης