Θα 'ρθει ένας καιρός (Angoisse d' amour)

PDF cannot be displayed, please update.

Valse boston για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Φέρει σφραγίδα της εταιρείας πιάνων Starr Richmond.Ind.
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με τη συνέχεια της παρτιτούρας
Υπάρχει άλλο ένα αντίτυπο

Δείτε επίσης