Θεριστάδες

PDF cannot be displayed, please update.

Για βαθύφωνο και πιάνο
Το βιβλίο περιλαμβάνει 5 τραγούδια του συνθέτη
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφονται: "Εξετυπώθη εν Θεσσαλονίκη", οι τίτλοι των 5 τραγουδιών που περιλαμβάνονται, Χειρόγραφη εργασία Ηλ. Ρωμαίου, Εκτυπώσεις Pantotyp Ηλ. Ρωμαίου
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης