Αχ, έλα

PDF cannot be displayed, please update.

Μονωδία για φωνή και πιάνο από την Οπερέτα "Ερωτικά γυμνάσια"
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: "Σχεδιαγράφησις Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, Εκδοτικός Οίκος Γ. Φέξη, Εν Αθήναις"
Φέρει σφραγίδα της συλλέκτριας
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης