Τα κοραλλένια χείλη σου

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Τιμάται δραχ. 1.20
Έντυπη αφιέρωση στον "φίλτατον Μιχαήλ Κωνσταντινίδην"
Φέρει σφραγίδα μουσικού καταστήματος στην Αλεξάνδρεια
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με τους στίχους

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης