Το κορίτσι Τραστ

PDF cannot be displayed, please update.

Fox - Swing για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Μ. Μίνως
Έντυπη αφιέρωση "σε όλα τα κορίτσια που διαβάζουνε ΤΡΑΣΤ"
Φέρει σφραγίδα με την υπογραφή του συνθέτη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης