Το Θιάκι

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Η παρτιτούρα περιλαμβάνει δύο τραγούδια
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία από την Ιθάκη
Αναγράφεται: Εκδίδεται προς όφελος της "Φιλαρμονικής Ιθάκης", Μίχος Μίνως (Σατωβριάνδου 25, Αθήναι)
Οπισθόφυλλο α/μ με τους στίχους

Δείτε επίσης