Τρελαίνομαι για κόρτε

PDF cannot be displayed, please update.

Duetto για φωνή και πιάνο από την τρίπρακτη Οπερέτα "Στα Παραπήγματα" των Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Νικολάου Λάσκαρη
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφονται οι τίτλοι 6 κομματιών από την Οπερέτα με τιμή 1,50 Δρ. το καθένα
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης