Το κέντημά της

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Λιθ. Ο Ζεύξις, Αθήναι, Δραχ. 2
Έντυπη αφιέρωση στον εκδότη Ζαχαρία Μακρή
Φέρει σφραγίδα της συλλέκτριας
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης