Να ο Αρλεκίνος

PDF cannot be displayed, please update.

One step trio για φωνή και πιάνο από την τρίπρακτη Οπερέτα "Ο Αρλεκίνος" του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Οπερέττα Παπαϊωάννου, Λιθ. Ο Ζεύξης καθώς και οι τίτλοι 6 κομματιών από την οπερέτα με τιμή 2 Δρ. το καθένα
Φέρει σφραγίδα: Δρ.2,50 και σφραγίδα της συλλέκτριας
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης