Χορός Μακεδονικός

PDF cannot be displayed, please update.

Συρτός για βιολί ή μαντολίνο και πιάνο
Η παρτιτούρα περιλαμβάνει και ένα τραγούδι (Τα μάτια του Δήμος) και κυκλοφόρησε στη σειρά με τίτλο "20 Δημοτικά τραγούδια διά τραγούδι και πιάνο, βιολί ή μανδολίνον"
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο
Αναγράφονται: οι τίτλοι των άλλων 20 τραγουδιών και χορών της σειράς
Φέρει μονόγραμμα (μάλλον του Ριχάρδου Φρέτσα) με ημερομηνία 1961
Οπισθόφυλλο ασπρόμαυρο με την παρτιτούρα του χορού
Περιλαμβάνεται στην έκδοση "Ελληνικοί Χοροί", η οποία αποτελείται από 20 παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στη σειρά με τίτλο "Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια διά πιάνο και άσμα, μανδολίνον ή βιολί" και στη σειρά "20 Δημοτικά τραγούδια"

Δείτε επίσης