Απόψε μελαγχόλησα

PDF cannot be displayed, please update.

Tango - Romance για φωνή και πιάνο καθώς και για κιθάρα (σε διασκευή Γ. Τυρταίου), από την Επιθεώρηση "Φράουλα"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Κώστα Μανιατάκη
Αναγράφεται: Θέατρον Σαμαρτζή, Δρχ. 15
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα και σφραγίδα με την υπογραφή του Γ. Κυπαρίσση
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με την παρτιτούρα για κιθάρα

Δείτε επίσης