Χορός Μενιδιάτικος

PDF cannot be displayed, please update.

Χορός για πιάνο από τη συλλογή με τίτλο "Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια διά πιάνο και άσμα, μανδολίνον ή βιολί"
Η παρτιτούρα περιλαμβάνει επίσης ένα τραγούδι (Ο χορός του Ζαλόγγου)
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο
Αναγράφονται: οι τίτλοι και άλλων χορών και τραγουδιών της συλλογής και Σημ. Το πρώτο πεντάγραμμον παίζεται και εις μανδολίνον ή βιολίον
Οπισθόφυλλο ασπρόμαυρο με την παρτιτούρα του τραγουδιού
Περιλαμβάνεται στην έκδοση "Ελληνικοί Χοροί", η οποία αποτελείται από 20 παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στη συλλογή με τίτλο "Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια διά πιάνο και άσμα, μανδολίνον ή βιολί" και στη συλλογή "20 Δημοτικά τραγούδια"

Δείτε επίσης