Μπάλος

PDF cannot be displayed, please update.

Νησιώτικος χορός για πιάνο από τη συλλογή με τίτλο "20 Δημοτικά τραγούδια διά τραγούδι και πιάνο, μανδολίνον ή βιολί"
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο
Αναγράφονται: οι τίτλοι των 20 τραγουδιών της συλλογής και Καθ' υπαγόρευσιν του χοροδιδασκάλου Άγγ. Καραμπέτσου
Οπισθόφυλλο ασπρόμαυρο με τη συνέχεια της παρτιτούρας
Περιλαμβάνεται στην έκδοση "Ελληνικοί Χοροί", η οποία αποτελείται από 20 παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στη συλλογή με τίτλο "Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια διά πιάνο και άσμα, μανδολίνον ή βιολί" και στη συλλογή "20 Δημοτικά τραγούδια"

Δείτε επίσης