Η Μπιρμπίλω

PDF cannot be displayed, please update.

Τραγουδάκι για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Μαρούδας, Columbia, Ριχ. Φρέτσας
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου

Δείτε επίσης