Εμπρός για μια Ελλάδα νέα (Εμβατήριον της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας Ελλάδος)

PDF cannot be displayed, please update.

Εμβατήριο για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας Ελλάδος, Επισημοποιηθέν ως εμβατήριον της Ε.Ο.Ν. διά διαταγής του Γενικ. Κυβερ. Επιτρ. κ. Αλ. Ν. Κανελλόπουλου, Ενεκρίθη υπό του Εθνικού κυβερνήτου κου Ιωάννου Μεταξά, Σχεδιαγράφησις Μ. Γαϊτάνου, Στ. Αρσακείου, Αθήναι
Φέρει σφραγίδα της Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας Ελλάδος, Γεν. Δ/σεως Μακεδονίας
Οπισθόφυλλο κενό
Υπάρχουν δύο αντίτυπα

Δείτε επίσης