Προσκοπίνα

PDF cannot be displayed, please update.

Τραγούδι για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Παπαγάλος του 1915" του Αντώνη Βώττη
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: οι τίτλοι 6 τραγουδιών της Επιθεώρησης, η τιμή της παρτιτούρας, Αποκλειστική πώλησις εις το κατάστημα "Μουσική", 13-15 Στοά Αρσακείου Αθήναι, Λιθ. [Λιθογραφείο] της Β. [Βασιλικής] Αυλής Γ. Στάγγελ & Σ [Σία] Αθήναι
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση Εκδοτικού Οίκου "Μουσική", στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος των μουσικών εκδόσεων

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης