Ανδρονίκη (Χορός του Ζαλόγγου)

PDF cannot be displayed, please update.

Σύνθεση για πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο και οπισθόφυλλο μονόχρωμο με κατάλογο των μουσικών εκδόσεων του εκδότη Γεωργίου Φέξη
Αναγράφεται: Διά κλειδοκύμβαλον, "Αλλάζει η σκηνή˙ σε μεμακρυσμένη απόστασι φαίνεται ο βράχος του Ζαλόγγου, όπου η Σουλιώτισσες μια τη φορά πέφτουν από την κορυφή. Βραδιάζει και η ύστεραις ακτίνες του ηλίου προσθέτουν κάτι τι υπερκόσμιον εις την ηρωϊκή σκηνή"

Δείτε επίσης