Ο όρκος μου

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο
Έντυπη αφιέρωση στην Α.Β.Υ. την Πριγκίπισσα Αλίκη
Αναγράφεται: Δρ. 1,50
Φέρει σφραγίδα της συλλέκτριας και σφραγίδα: Δραχ. 2
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης