Τούλα

PDF cannot be displayed, please update.

Fox-Trot για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία των Αδελφών Παντρά
Αναγράφεται: Σχεδιαγράφησις Μουσικός Οίκος Στ. Γαϊτάνου, Στοά Αρσακείου 10, Αθήνα, Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσα
Φέρει έντυπη αφιέρωση ("εις το γνωστό τριτσέττο
Μανδολινάτας Αδελφών Παντρά")
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Σ. Γαϊτάνου

Δείτε επίσης