Χαμένη αγάπη

PDF cannot be displayed, please update.

Tango romantique για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Ορχήστρα Παπαδόπουλου, "Μονμάρτρη", Δομ, Ριχ. Φρέτσας
Έντυπη αφιέρωση στον Πέτρο Επιτροπάκη
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα και σφραγίδα του Εκδοτικού Οίκου Κωνσταντινίδου
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης