Κοντά σου

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Jannine (ερμηνεύτρια)
Αναγράφονται: Ορχήστρα Παπαδόπουλου, Μονμάρτρη, Ριχ. Φρέτσας
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης