Άδικα πήγαν τα νιάτα μου

PDF cannot be displayed, please update.

Valse για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, Εξετελέσθη δια πρώτην φοράν στην Μάντραν του Αττίκ υπό του ιδίου 17-6-38, Φρέτσας Ριχ.
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης