Κούκλα μου

PDF cannot be displayed, please update.

Fox για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Ζανίνας (ερμηνεύτρια)
Αναγράφεται: Ριχ. Φρέτσας, Δρ. 14
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για φυσαρμόνικες

Δείτε επίσης