Τι έχεις κι όλο κλαις

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Κάτι άλλο" των Σ. Πετρά - Κ. Κιούση - Θ. Παπαδόπουλου, στο Θέατρο Περοκέ
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Πάολας Νικολέσκο (ερμηνεύτρια)
Αναγράφεται: Θέατρον Περοκέ
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης