Με κατέστρεψες

PDF cannot be displayed, please update.

Tango Tragique για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με λιθογραφία που απεικονίζει την Σοφία Βέμπο
Αναγράφεται: Ρ. Φρέτσας
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση για φυσαρμόνικες

Tags:

Δείτε επίσης