Σιγαρέττο

PDF cannot be displayed, please update.

Tango habanera για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Μπέλλα Γκρέτσια" των Μαρ. Λαουτάρη - Σπ. Χαρίτου
Η παρτιτούρα περιλαμβάνει δύο τραγούδια
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Σοφίας Βέμπο
Αναγράφονται: Θέατρο Μοντιάλ, Δρχ. 15, Ριχ. Φρέτσας
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με την παρτιτούρα του δεύτερου κομματιού

Δείτε επίσης