Πού είσαι αγάπη

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφονται: Σώτος Παναγόπουλος, Δίσκοι Parlophon
Οπισθόφυλλο α/μ με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες και μουσικά όργανα

Δείτε επίσης