Όταν σημάν' η ώρα

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Έντυπη αφιέρωση: Εις τον φίλτατόν μου Θεόδωρον Λεκατσάν
Οπισθόφυλλο α/μ με την τρίτη σελίδα της παρτιτούρας

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης