Στο στόμα, στο στόμα

PDF cannot be displayed, please update.

Fox-Trot για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Η Μπερλίνα"
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Νόρα Λέο, Γ. Δράμαλης (εκτελεστές), R. Frezza
Φέρει σφραγίδα με ημερομηνία: SEP 25 1928
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης