Να γιατί πίνω και μεθώ

PDF cannot be displayed, please update.

Tango-Romance για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Η Μπαλαρίνα του 1927"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Μ. Μυράτ (ερμηνευτής)
Έντυπη αφιέρωση στον ερμηνευτή
Αναγράφεται: Autographie Richard Frezza
Οπισθόφυλλο κενό
Υπάρχουν άλλα δύο αντίτυπα

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης