Γιατί (Φιλιά ζητώ)

PDF cannot be displayed, please update.

Valse για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Η Αθήνα του 1939"
Περιλαμβάνονται δύο τραγούδια
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Σοφίας Βέμπο (ερμηνεύτρια)
Αναγράφονται: Θέατρο Μοντιάλ, Δρχ 14, Λιθ. "Μ. Εργίνος", Ριχ. Φρέτσας
Υπάρχουν σφραγίδες με τις υπογραφές του συνθέτη και του εκδότη καθώς και διαφημιστική σφραγίδα
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με την παρτιτούρα του τραγουδιού

Δείτε επίσης