Εσύ το θέλησες (Αν γνωριστήκαμε κι αγαπηθήκαμε)

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Η Σιγανοπαπαδίτσα"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Σοφίας Βέμπο (ερμηνεύτρια)
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα και σφραγίδα με την υπογραφή του συνθέτη και χειρόγραφη ημερομηνία: 18/5/35
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του εκδότη για παρτιτούρες

Δείτε επίσης