Ο διαβάτης της ζωής

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, Εξετελέσθη διά πρώτην φοράν εις την ΜΑΝΔΡΑΝ του ΑΤΤΙΚ υπό του ιδίου (Περίοδος 1932), Τραγούδι - Μοιρολόι, Τιμάται Δρ. 15, Φρέτσας Ριχ., * Η τρίτη στροφή μπορεί να παραλειφθή
Έντυπη αφιέρωση: Αφιερωμένο στον εαυτό μου
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστικές καταχωρήσεις τραγουδιών του συνθέτη σε παρτιτούρες

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης