Τα νιάτα

PDF cannot be displayed, please update.

Valse για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Φρέτσας Ριχ.
Έντυπη αφιέρωση: Τω αγαπητώ μοι ζεύγει κω και κα Ιορδ. Κεβεντζόγλου εν Κωνσταντινουπόλει
Υπάρχουν τρία αντίτυπα με ελάχιστη διαφορά στην απόχρωση και χωρίς την χειρόγραφη σημείωση

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης