Χασαποσέρβικο της παρέας

PDF cannot be displayed, please update.

Η παρτιτούρα περιλαμβάνει δύο τραγούδια (Χασαποσέρβικο της παρέας & Όταν σβήσει το καντήλι)
Χασαποσέρβικο για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο με φωτογραφία (Γιαρέλης) του συνθέτη
Αναγράφεται "Εξεδόθησαν σε δίσκους Columbia αρ. δίσκου S.C.D.G 2639" και "2 καινούργιες επιτυχίες του Γ. Μητσάκη"
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Βέλος
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με την παρτιτούρα του δεύτερου τραγουδιού και την αναγραφή (κάτω αριστερά) Βέλος

Δείτε επίσης