Της μάσκας το φοξ τροτ

PDF cannot be displayed, please update.

Fox Trot για φωνή και πιάνο
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο
Αναγράφεται: "Δια πρώτην φοράν εν τω Κινηματοθεάτρω Πάνθεον της American Film Company, (με σφραγίδα που πιθανόν προστέθηκε μεταγενέστερα) Γεν. Διεύθυνσις Αλκ. Τριανταφύλλου"
Φέρει σφραγίδα "American Film Company, Moving Pictures Films And theatres"
Ασπρόμαυρο οπισθόφυλλο με τους στίχους του τραγουδιού

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης