Μάτια καστανά

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Τρωικός Πόλεμος" (1934)
Μονόχρωμο εξώφυλλο
Φέρει σφραγίδα "Ιωάν. Γ. Τζαννετάκης Καλάμαι"
Στη σελ. 2 υπάρχει διαφημιστική σφραγίδα για τα νέα "Succés".
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Ρ. Φ. [Ριχάρδος Φρέτσας]
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου με κατάλογο των τελευταίων μουσικών εκδόσεων

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης